Durant l’any (catala)

ACTES RELIGIOSOS DEDICATS A LA MARE DE DÉU DE LA CINTA

 

 

Activitats que es faran durant l’any:

Missa, amb veneració de la Relíquia: a la tarda de tots los dissabtes anteriors als primers diumenges de mes, a la catedral.

Processó pel claustre i missa amb exposició i veneració de la sagrada Relíquia, cada primer diumenge de mes, a la Reial Capella.

– Rés del sant Rosari, a la vespra de la festa de la Patrona, a la Reial Capella.

Missa estacional, al matí del primer diumenge del mes de setembre, diada de la Cinta, a l’altar major de la catedral.

– Solemne processó, a la vespra de la festa de la Patrona, pels carrers de la ciutat de Tortosa.

– Solemne novena, a l’altar major de la seu, totes les tardes d’ençà de la festa de la Patrona.

Missa commemorativa de la festivitat a l’altar major de la seu, en lo dia de l’octava.

– Missa en sufragi de les ànimes dels confrares difunts, a la Reial Capella, lo dimarts que segueix al darrer dia de la novena.

– Missa de presentació a la Mare de Déu dels infants nascuts i batejats en lo pas del darrer any, a la Reial Capella, quan la festa del 25 de març.

– Missa solemne en commemoració de la gloriosa baixada de la Mare de Déu a la seu de Tortosa, a la mitjanit del 24 al 25 de març; donat lo cas de coincidir la data amb la Setmana Santa o en moment que les commemoracions litúrgiques impedesquen la celebració, se traslladarà la festa al dia que determine l’Església.

Tríduum a honor i glòria de la Mare de la Cinta, amb rés del Rosari i missa, a mitjans del mes de maig, a la Reial Capella.

– Missa en sufragi de les ànimes de les associades a la Cort d’Honor, a l’endemà de l’acabament del Tríduum, a la Reial Capella.

sorteix
Agenda

june, 2023

SALUTACIONS
SALUTACIÓ DEL PRIOR Salutació del Primer Majordom, Joaquin del Pino Homedes
altres
Himnes d’amor a la Mare de Déu de la Cinta Feste cofrare

PRIMERA CONFERÈNCIA DE L’ANY JUBILAR AMB UNA CAMBRA DE COMERÇ PLENA A VESSAR

X