Durant l’any (catala)

ACTES RELIGIOSOS DEDICATS A LA MARE DE DÉU DE LA CINTA

 

 

Activitats que es faran durant l’any:

Missa, amb veneració de la Relíquia: a la tarda de tots los dissabtes anteriors als primers diumenges de mes, a la catedral.

Processó pel claustre i missa amb exposició i veneració de la sagrada Relíquia, cada primer diumenge de mes, a la Reial Capella.

– Rés del sant Rosari, a la vespra de la festa de la Patrona, a la Reial Capella.

Missa estacional, al matí del primer diumenge del mes de setembre, diada de la Cinta, a l’altar major de la catedral.

– Solemne processó, a la vespra de la festa de la Patrona, pels carrers de la ciutat de Tortosa.

– Solemne novena, a l’altar major de la seu, totes les tardes d’ençà de la festa de la Patrona.

Missa commemorativa de la festivitat a l’altar major de la seu, en lo dia de l’octava.

– Missa en sufragi de les ànimes dels confrares difunts, a la Reial Capella, lo dimarts que segueix al darrer dia de la novena.

– Missa de presentació a la Mare de Déu dels infants nascuts i batejats en lo pas del darrer any, a la Reial Capella, quan la festa del 25 de març.

– Missa solemne en commemoració de la gloriosa baixada de la Mare de Déu a la seu de Tortosa, a la mitjanit del 24 al 25 de març; donat lo cas de coincidir la data amb la Setmana Santa o en moment que les commemoracions litúrgiques impedesquen la celebració, se traslladarà la festa al dia que determine l’Església.

Tríduum a honor i glòria de la Mare de la Cinta, amb rés del Rosari i missa, a mitjans del mes de maig, a la Reial Capella.

– Missa en sufragi de les ànimes de les associades a la Cort d’Honor, a l’endemà de l’acabament del Tríduum, a la Reial Capella.

Any Jubilar 2017
any jubilar
Agenda

desembre, 2017

Sort Options
3decTot el dia11,00 h. Missa Dominica
8decTot el dia12,00 h. Missa solemne de clausura de l’Any Jubilar
SALUTACIONS
SALUTACIÓ DEL PRIOR Salutació Primer Majordom,  Javier Colina Villanueva
altres
Himnes d’amor a la Mare de Déu de la Cinta Feste cofrare

PRIMERA CONFERÈNCIA DE L’ANY JUBILAR AMB UNA CAMBRA DE COMERÇ PLENA A VESSAR