DISSABTE, 1 SETEMBRE

DISSABTE, 1 SETEMBRE

18.00h
Celebració de la Santa Missa, a la Santa i Reial Capella
i, en acabar, càntic de l’Himne a nostra patrona.
18.30h
Primer dia de la NOVENA A LA MARE DE DÉU
DE LA CINTA, amb el res del Sant Rosari.
20.00h
La Reial Arxiconfraria presidirà “L’OFRENA DE
FLORS I FRUITS” a la Verge de la Cinta.
Lo banc d’aliments de la Reial Arxiconfraria participa
amb l’aportació d’aliments a dita ofrena.
La “Pregària d’oferiment a la Verge de la Cinta”,
anirà a càrrec del Molt Il·ltre. José Ma Membrado
Blas, Prior de la Reial Arxiconfraria de la Cinta.

Agenda

juliol, 2019

Sort Options

Sense esdeveniments

SALUTACIONS
SALUTACIÓ DEL PRIOR Salutació Primer Majordom, Josep Maria Utgés Vallespí
altres
Himnes d’amor a la Mare de Déu de la Cinta Feste cofrare

PRIMERA CONFERÈNCIA DE L’ANY JUBILAR AMB UNA CAMBRA DE COMERÇ PLENA A VESSAR