Salutació del Prior de la Santa Cinta

Per conèixer l’ànima de Tortosa cal viure l’emoció dels tortosins en acabar la Processó del dia de la Cinta quan la venerada imatge entra a la nostra estimada Catedral, enmig de llàgrimes i emocions sinceres. Aquell moment d’explosió sentimental té una llarga història: aquesta pagina web vol ajudar-te a conèixer-la.

La devoció a la Mare de Déu de la Cinta és una prova més del compliment d’aquella profecia que la Mare de Déu va cantar al Magnificat, quan visità solidàriament la seva parenta Elisabet: “Totes les generacions em diran benaurada”.

La Reial Arxiconfraria, juntament amb la Cort d’Honor, tenen la missió de col·laborar amb el Capítol Catedral que és en definitiva el responsable del culte a la Mare de Déu de la Cinta, tot promovent la formació catequètica i l’espiritualitat d’amor a la Cinta.

El Capítol Catedral delega aquesta responsabilitat en un Canonge, que esdevé el cap visible d’aquest gran honor i servei. Tradicionalment coincideix amb el càrrec de Degà del Capítol Catedral. Així ha estat els darrers anys i així s’ha fet realitat després de la jubilació del darrer Degà del Capítol i Prior de la Santa Cinta, monsenyor Josep Mª Tomás i Prats.

Un servidor, José-Luis Arín Roig, vaig assumir amb gran il·lusió aquest encàrrec. Als motius que hi tenien els meus predecessors jo haig d’afegir la meva història personal: batejat a la pila baptismal al costat de la Reial Capella abans de les vint-i-quatre hores de néixer, em consta que a la vegada ja vaig ser presentat a la Mare de Déu de la Cinta.

No us estranyi, doncs, que un breu i cordial gest fent el senyal de la creu davant la Pila baptismal i davant la Mare de Déu de la Cinta acompanyi sempre la meva entrada a la Catedral.

Il·lm José-Luis Arín Roig
Prior de la Santa Cinta

sorteix
Agenda

june, 2023

SALUTACIONS
SALUTACIÓ DEL PRIOR Salutació del Primer Majordom, Joaquin del Pino Homedes
altres
Himnes d’amor a la Mare de Déu de la Cinta Feste cofrare

PRIMERA CONFERÈNCIA DE L’ANY JUBILAR AMB UNA CAMBRA DE COMERÇ PLENA A VESSAR

X