Cort d’honor

CORT D’HONOR DE LA MARE DE DÉU DE LA CINTA

Quasi havien passat tres-cents anys de la fundació de la Confraria de la Cinta quan, segons es conta i per motius que no se’ns fan avinents, una dona injuriava greument la Mare de Déu de la Cinta i el fet comportava un escàndol entre les seves devotes més fervents que, aplegades vora l’altar de la capella, pregaven i es planyien pel greuge comès. Aquesta reacció popular generava un costum que no parava de guanyar adeptes, consolidant-se una organització que es definia amb la fundació de la Cort d’Honor, oficialment constituïda el 23 de desembre de 1909 i canònicament instituïda, essent la primera vegada que en els àmbits eclesiàstics i àdhuc gremials o de confraries se’n creava una d’exclusivament femenina.

El bisbe de Tortosa s’avingué a atorgar un reglament pel qual es definien les activitats de la nova fundació:

Aquest agrupament femení, passat Cap d’Any, efectuarà l’assemblea general en la qual es renovaran la presidenta i la sots-presidenta, la secretària i la sots-secretària, la tresorera i la sots-tresorera, així com les quatre vocals que constitueixen els càrrecs directius o junta de govern.

El costum, altrament, havia definit objectivament l’activitat a realitzar, per la qual raó es mantindria l’organització de torns de vetlla pel temps de mitja hora davant l’altar de la Mare de Déu, cadascun integrat per quatre persones.

Les associades acolliren la responsabilitat de guardar la Reial Capella, tot parant compte quant al seu correcte estat material i quant al manteniment de l’ordre.

Un dels actes centrals de la Cort d’Honor esdevé cada 25 de març en el qual dia, segons la tradició del segle XII, santa Maria deixà a mans d’un canonge de la seu la cinta venerada: els pares i els familiars dels infants nascuts i batejats en l’any anterior passen a venerar la cinta de la Mare de Déu.

A meitat del mes de maig la Cort d’Honor celebra un solemne tríduum a honor i glòria de santa Maria de la Cinta i en haver-lo enllestit, just a l’endemà, es diu una missa en sufragi de les ànimes de les associades traspassades en el darrer any.

La festivitat de la Mare de Déu de la Cinta, el primer diumenge de setembre, n’és la major de la Cort d’Honor essent massiva la presència a la missa pontifical de migdia i a la processó de la tarda, en la qual configuren un quadre vivent que reprodueix l’aparició de santa Maria a la catedral de Tortosa, entre els sants Pere i Pau i flanquejada per un angelical seguici.

Avui per avui la Cort d’Honor està constituïda per vora sis-centes persones i la tendència a un creixement es manifesta al llarg dels darrers anys, ben segur que com a resposta a l’exemple social i religiós que constitueixen però també com a reflectiment d’una devoció creixent que l’organització fomenta en col·laboració amb la Reial Arxiconfraria, aquesta de components indiferenciats.

La devoció a santa Maria de la Cinta deriva de l’aparició del 25 de març de l’any 1179 i la protecció afecta especialment les dones prenys per la qual raó és costum la demanda de cintes “passades per la relíquia” per a lligar a l’entorn del ventre fins a l’infantament (es poden demanar a la Parròquia de la Catedral. Costa de Capellans, 1. 435090 Tortosa. Tlf.: 977 441 752) Aquest devot encomanament l’adoptava la Casa Reial espanyola l’any 1617, per bé que s’ha universalitzat.

La Cort d’Honor celebra una missa cada primer dissabte de mes, en la qual els assistents poden anar a venerar la relíquia, un fet que es repeteix l’endemà, domínica de la Reial Arxiconfraria, en la qual també estan presents

inventario-catedral-tortosa
Bandera de la Cort d’Honor amb la de la Confraria

inventario-catedral-tortosa
Fotos de la bandera de la Cort d’Honor

inventario-catedral-tortosa
Fotos de la bandera de la Cort d’Honor

sorteix
Agenda

june, 2023

SALUTACIONS
SALUTACIÓ DEL PRIOR Salutació del Primer Majordom, Joaquin del Pino Homedes
altres
Himnes d’amor a la Mare de Déu de la Cinta Feste cofrare

PRIMERA CONFERÈNCIA DE L’ANY JUBILAR AMB UNA CAMBRA DE COMERÇ PLENA A VESSAR

X