SALUTACIÓ DEL PRIOR

Quan el nostre Bisbe, monsenyor Enrique Benavent, em lliurà el nomenament de Prior de la Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta, i de la Cort d’Honor, he de confessar que vaig sentir una gran emoció.

Per a mi, nascut al Baix Aragó, però que em considero un tortosí més, la devoció a la Mare de Déu de la Cinta ha estat sempre una constant a la meva vida. Ella sempre m’ha acompanyat i guiat. També m’ha protegit. Igual com una mare que ho fa amb els seus fills, la nostra Cinta protegeix a tots els tortosins, a tots natros.

Porto a Tortosa més de mig segle, i em consta la gran tasca que realitzen la Reial Arxiconfraria, i també la Cort d’Honor, en honor de la nostra Cinta tot promovent el culte i la devoció des de fa vàries generacions en honor de la nostra patrona.

L’any 2017 serà recordat com l’Any Jubilar de Nostra Senyora de la Cinta. El Sant Pare Francesc ha atorgat l’Any Jubilar a la diòcesi de Tortosa amb motiu de complir-se el 4t Centenari de la fundació de la Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta.

Un any en què, sense oblidar la gran quantitat d’actes programats, l’objectiu principal és fer créixer la devoció a la Mare de Déu de la Cinta, la patrona de la nostra ciutat de Tortosa.

També cal destacar l’encomiable tasca social que realitza el Banc d’Aliments de la Reial Arxiconfraria, que en un any és capaç de repartir més de seixanta tones d’aliments entre les persones més necessitades. La Santa Cinta també els protegeix.

Fer créixer en la devoció i fer créixer en la solidaritat, dos dels grans paradigmes de l’actuació de la Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta, de la qual m’honoro en ser-ne el Prior i saludar-vos com a tal.

Que la Mare de Déu de la Cinta us acompanyi i us protegeixi sempre.

Nostra Cinta sobre tot!.

M. I. Josep Ma Membrado Blas
Prior de la Santa Cinta

sorteix
Agenda

june, 2023

SALUTACIONS
SALUTACIÓ DEL PRIOR Salutació del Primer Majordom, Joaquin del Pino Homedes
altres
Himnes d’amor a la Mare de Déu de la Cinta Feste cofrare

PRIMERA CONFERÈNCIA DE L’ANY JUBILAR AMB UNA CAMBRA DE COMERÇ PLENA A VESSAR

X