Agenda

september, 2021

ACTES RELIGIOSOS DEDICATS A LA MARE DE DÉU DE LA CINTA

 • – Missa, amb veneració de la Relíquia: a la tarda de tots los dissabtes anteriors als primers domenges de mes, a la catedral.
 • – Processó pel claustre i missa amb exposició i veneració de la sagrada Relíquia, cada primer diumenge de mes, a la Reial Capella.
 • – Rés del sant Rosari, a la vespra de la festa de la Patrona, a la Reial Capella.
 • – Missa estacional, al matí del primer domenge del mes de setembre, diada de la Cinta, a l’altar major de la catedral.
 • – Solemne processó, a la vespra de la festa de la Patrona, pels carrers de la ciutat de Tortosa.
 • – Solemne novena, a l’altar major de la seu, totes les tardes d’ençà de la festa de la Patrona.
 • – Missa commemorativa de la festivitat a l’altar major de la seu, en lo dia de l’octava.
 • – Missa en sufragi de les ànimes dels confrares difunts, a la Reial Capella, lo dimarts que seguex al darrer dia de la novena.
 • – Missa de presentació a la Mare de Déu dels infants nascuts i batejats en lo pas del darrer any, a la Reial Capella, quan la festa del 25 de març.
 • – Missa solemne en commemoració de la gloriosa baixada de la Mare de Déu a la seu de Tortosa, a la mitjanit del 24 al 25 de març; donat lo cas de coincidir la data ab la Setmana Santa o en moment que les commemoracions litúrgiques impedesquen la celebració, se traslladarà la festa al dia que determine l’Església.
 • – Tríduum a honor i glòria de la Mare de la Cinta, ab rés del Rosari i missa, a meitants del mes de maig, a la Reial Capella.
 • – Missa en sufragi de les ànimes de les associades a la Cort d’Honor, a l’endemà de l’acabament del Tríduum, a la Reial Capella.
sorteix
SALUTACIONS
SALUTACIÓ DEL PRIOR Salutació Primera Majordoma, Mabel Marcos Martin
altres
Himnes d’amor a la Mare de Déu de la Cinta Feste cofrare

PRIMERA CONFERÈNCIA DE L’ANY JUBILAR AMB UNA CAMBRA DE COMERÇ PLENA A VESSAR

X