La Dominica del mes de març serveix per mostrar el nou Reliquiari de la Llaçada

La Dominica del mes de març serveix per mostrar el nou Reliquiari de la Llaçada

La trobada amb motiu de la Missa Dominica del mes de març va servir perquè tots els membres de la Reial Arxiconfraria Nostra Senyora de la Cinta poguessin veure el nou Reliquiari de la Llaçada. El prior de l’Arxiconfraria, mossèn Josep M. Membrado i el primer majordom, Francesc Viñes van mostrar-lo a tots els confrares, explicant al mateix temps el tipus d’acte religiós i de certa intimitat que es va fer i que va servir per obrir després de més d’un segle, el reliquiari menor de la Cinta on es guarda el preuat tresor que va deixar la Verge a la ciutat de Tortosa al segle XII i que amb cura i goig el tortosins i tortosines venerem i guardem. Els orfebres Piró de València han estat els encarregats de fabricar-lo a partir de la voluntat del Capítol Catedralici, en la condició de custodi, des dels primers anys de postguerra, quan, dels dos reliquiaris, el major i el menor, només va recuperar-se el segon. Aquesta voluntat ha estat expressada repetidament en sessions capitulars d’un deganat i altre fins al dia d’avui. Hi havia, però, una certa reserva i prevenció a executar-la tement que el teixit de la Cinta pogués experimentar algun dany. Finalment s’ha pogut dur a terme amb el suport de la Reial Arxiconfraria.

 • galeria cipsa pecuaria
 • galeria cipsa pecuaria
 • galeria cipsa pecuaria
 • galeria cipsa pecuaria
 • sorteix
  categories
  Agenda

  march, 2023

  SALUTACIONS
  SALUTACIÓ DEL PRIOR Salutació del Primer Majordom, Joaquin del Pino Homedes
  altres
  Himnes d’amor a la Mare de Déu de la Cinta Feste cofrare

  PRIMERA CONFERÈNCIA DE L’ANY JUBILAR AMB UNA CAMBRA DE COMERÇ PLENA A VESSAR

  X