El 4 de novembre Assemblea General Ordinària de l’Arxiconfraria

El 4 de novembre Assemblea General Ordinària de l’Arxiconfraria

La Reial Arxiconfraria Nostra Senyora de la Cinta convoca Assemblea General Ordinària per al diumenge 4 de novembre del 2018 a les 11,45 ( un cop acabada la Missa Dominica) en primera i única convocatòria, a la Reial Capella de la Cinta de la Catedral de Santa Maria de Tortosa d’acord a la següent ordre del dia: Lectura i aprovació acta anterior , presentació i aprovació estat de comptes , renovació Junta Anual i Precs i Preguntes

sorteix
categories
Agenda

march, 2023

SALUTACIONS
SALUTACIÓ DEL PRIOR Salutació del Primer Majordom, Joaquin del Pino Homedes
altres
Himnes d’amor a la Mare de Déu de la Cinta Feste cofrare

PRIMERA CONFERÈNCIA DE L’ANY JUBILAR AMB UNA CAMBRA DE COMERÇ PLENA A VESSAR

X