GRAN ÈXIT DE PARTICIPACIÓ A LA MISSA DE LA BAIXADA DE LA CINTA

GRAN ÈXIT DE PARTICIPACIÓ A LA MISSA DE LA BAIXADA DE LA CINTA

Com ja és tradicional, la nit del 24 al 25 de març tinguè lloc la Missa de la Baixada de la Cinta a la Catedral de Tortosa.

La Missa fou oficiada per l’Excm. i Rvdm. Sr. Xavier Salinas i Viñals, Bisbe de Tortosa, acompanyat del Vicari General de la Diòcesi, del Prior de la Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta i de diversos Canonges de la Catedral.

A l’acte assistiren l’Alcalde de la ciutat, acompanyat d’un destacat nombre de regidors del Consistori.

Per part de la Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta, assistiren el seu Primer Majordom i un nombrós grup de confrares. Així mateix també cal destacar la presència de la Cort d’Honor de Nostra Senyora de la Cinta encapçalada per la seva presidenta.

La bonança de la nit afavorí que un gran nombre de fidels tortosins acudissin a la tradicional celebració, en commemoració de la baixada de la Mare de Dèu de la Cinta, datada en aquella nit del 24 al 25 de març de l’any 1179.

La Reial Capella de Nostra Senyora de la Cinta, i una gran part de la nau central de la nostra Catedral, es trobava plena a vessar. L’acte comptà amb l’actuació de la Coral Vent de Dalt, amb un repertori de peces que demostraren la seva qualitat.

Finalment, el cant de l’Himne a Nostra Senyora de la Cinta, tancava una nit plena de joia per als tortosins.

L’endemà al matí, tinguè lloc a la Capella de la Cinta, la missa de presentació dels xiquets i xiquetes a la Mare de Dèu de la Cinta. Cal destacar el bon nombre d’infants que s’atansaren a besar el Reliquiari de mans del Prior de la Reial Arxiconfraria i Degà del Capítol Catedralici Mn. Josep Ma. Tomás.

L’acte també comptà amb la presència del Primer Majordom de la Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta, Joaquim Amaré, acompanyat de molts confrares. Així com també volem fer esment de la presència de moltes dames de la Cort d’Honor amb la seva presidenta Maria Cinta Lamote.

sorteix
categories
Agenda

march, 2023

SALUTACIONS
SALUTACIÓ DEL PRIOR Salutació del Primer Majordom, Joaquin del Pino Homedes
altres
Himnes d’amor a la Mare de Déu de la Cinta Feste cofrare

PRIMERA CONFERÈNCIA DE L’ANY JUBILAR AMB UNA CAMBRA DE COMERÇ PLENA A VESSAR

X