Salutació del Primer Majordom, Gerard Ginovart

Any: 2014
Salutació del Primer Majordom, Gerard Ginovart

És un gran honor com a confrare i nascut a Tortosa poder representar la Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta . Vull donar les gràcies a tots aquells que m'han encoratjat a acceptar el nomenament com a primer Majordom de la Cinta 2014 i al mateix temps m'ajuden en la responsabilitat i presa de decisions que això comporta.

M'agradaria poder transmetre a tots els confrares i a tota la societat tortosina , la il·lusió que sento, perquè només és així com podrem dur a terme totes les tasques que ens esperen.

La restauració de la llanterna de la Capella de la Cinta és una primera necessitat i posarem tot l'esforç necessari per dur-la a terme. Així mateix no podem oblidar que el 2017 complirem quatre-cents anys de manteniment i promoció del culte i devoció a Ntra. Sra. de la Cinta . Seran quatre-cents anys com Arxiconfraria que haurem de celebrar i per a un esdeveniment tan assenyalat cal començar a treballar ara creant una comissió d'estudi i treball que marqui els objectius socials , culturals i religiosos . La sol·licitud des del nostre Bisbat d'un any jubilar per 2017 a la Sta. Seu de Roma seria un motiu extraordinari de celebració per a tota la ciutat de Tortosa.

Tortosins i tortosines us animo a participar amb nosaltres en tots els actes commemoratius d'aquest 2014.

Gerard Ginovart Galiana, Primer Majordom
sorteix
Agenda

march, 2023

SALUTACIONS
SALUTACIÓ DEL PRIOR Salutació del Primer Majordom, Joaquin del Pino Homedes
altres
Himnes d’amor a la Mare de Déu de la Cinta Feste cofrare

PRIMERA CONFERÈNCIA DE L’ANY JUBILAR AMB UNA CAMBRA DE COMERÇ PLENA A VESSAR

X