Salutació del Primer Majordom, Lorenzo Pérez Tejerina

Any: 2016
Salutació del Primer Majordom, Lorenzo Pérez Tejerina

Benvolguts tortosins i tortosines

Qualsevol persona nascuda a Tortosa sent com un honor esta designació de Majordom en cap, o sigue que podeu imaginar què representa per a mi, una persona nascuda a Salamanca per bé que arribada a Tortosa fa cinquanta-dos anys i esdevinguda tortosí de cor i a la qual heu de permetre el seu goig de ser-ho. Porto vint anys com a confrare i m'adono ben bé què representa este nomenament, i més encara quan he portat una vida plenament tortosina perquè ací em vaig casar, ací he romàs i ací vaig crear una família.

Tinc ben clara la meua missió com a Majordom en Cap: portar a bon terme la fonamental devoció a la Mare de Déu de la Cinta, estimular els joves i tots els confrares a participar i cooperar en les activitats i en la creixent coneixença de l'arxiconfraria i per que tots tinguem una seguida en el pas dels temps que començà l'any 1.617.

L'any vinent en celebrarem els quatre-cents anys i ara commemorem l'Any de la Misericòrdia i en passar un mes esdevindrà la "Baixada de la Cinta" i abans, entre altres fets, la Domínica a la qual encoratjo  tothom a assistir, cada primer diumenge de mes. Al pas d'este primer període d'exercici com a Majordom en Cap tenim pensat a fer uns actes culturals i la nostra intenció és que els més joves dels col·legis participin en alguns però també nos proposem d'impulsar la restauració de la Porta de l'Olivera, perquè prou falta que li fa, "comidilla" de tortosins i turistes, i també hem fet fer un "puzzle" que ja ha estat posat a la venda i que esperem que tingue èxit per que el destinem a contribuir econòmicament a la restauració i a la recuperar la bellesa d'este sector de la catedral.

També voldria recordar el "banc d'aliments" per raó de la satisfactòria seguida que mantingué l'any passat, quan arribàrem als 45.232 Kg. d'aliments que repartírem entre Creu Roja, Càritas, Casa d'Acollida, Centre Sant Miquel i altres entitats encarregades de distribuir-los entre les famílies necessitades. En això vull donar les gràcies a les empreses i donants d'articles alimentaris que de manera tan altruista i amb tanta solidaritat ho van fer possible i que cada any augmenten el volum de les donacions, així com a la Cort d'Honor de la Mare de Déu de la Cinta per la notable participació i el seu bon fer, talment com als companys i confrares, a l'impuls que reben de la junta i a mossèn Arín que esdevé far i guia de tots.

"És veritat que esta és una festa molt nostra no deixa de ser-ho el nostre riu i , just per això, invocarem la Mare de Déu per que l'aigua transite tranquil·la per les nostres terres... i per que pugue arribar al mar. Us animo a participar als actes que anirem preparant, fent-ho amb alegria i esperit per que, malgrat dels temps que ens toca viure ens toca conservar un somriure als llavis.

Nostra Cinta sobre tot!

Lorenzo Pérez Tejerina, Primer Majordom

sorteix
Agenda

april, 2024

SALUTACIONS
SALUTACIÓ DEL PRIOR Salutació del Primer Majordom, José Capera Tafalla
altres
Himnes d’amor a la Mare de Déu de la Cinta Feste cofrare

PRIMERA CONFERÈNCIA DE L’ANY JUBILAR AMB UNA CAMBRA DE COMERÇ PLENA A VESSAR

X