Salutació Primer Majordom, Joan Bonfill Lacruz

Any: 2021
Salutació Primer Majordom, Joan Bonfill Lacruz

Benvolgudes i benvolguts Confrares i Tortosins devots de la Mare de Deu de la Cinta.
La devoció que tinc per la Mare de Déu m´ha segut inculcada des de petit donat que vinc de una família creient i devota de la nostra Mare de Déu de la Cinta.

Desprès de uns anys de treball dintre de la Reial Arxiconfraria i de haver passat pels càrrecs anteriors, avui tinc el honor de poder representar-la sent el Primer Majordom per aquest proper any.

Com a Primer Majordom la responsabilitat de representar-la es molt gran ja que la nostra Reial Arxiconfraria es una institució que té més de 400 anys. Treballaré per continuar la tasca de promoure el culte i la devoció a la nostra Cinta.

Intentaré fer-ho de forma oberta i participativa, amb il·lusió, força, humilitat, incidint en els àmbits culturals, socials i religiosos. Tenint sempre present el treball en les iniciatives anteriors i de la divulgació de la nostra fé a la Mare de Déu, les mateixes sempre tindran present el caràcter religiós promovent la devoció i culte a la Cinta.

Espero que este proper any la pandèmia ens deixi desenvolupar un ample seguit de actes i accions, donat que portem casi dos anys limitats per la Covid, agraint a totes les Tortosines i Tortosins el suport que sempre ham rebut la Arxiconfraria i animar-vos a participar en els actes que aquest proper 2022 realitzarem.

Per finalitzar vull tindre un record de reconeixement i de gratitud per a tots els confrares que han estat a la nostra institució, i de manera molt especial per als Primers Majordoms que m'han precedit en el càrrec que des de el 7 de Novembre del 2021 tinc el honor de representar.

NOSTRA CINTA SOBRE TOT!
VISCA LA MARE DE DEU DE LA CINTA.

sorteix
Agenda

april, 2024

SALUTACIONS
SALUTACIÓ DEL PRIOR Salutació del Primer Majordom, José Capera Tafalla
altres
Himnes d’amor a la Mare de Déu de la Cinta Feste cofrare

PRIMERA CONFERÈNCIA DE L’ANY JUBILAR AMB UNA CAMBRA DE COMERÇ PLENA A VESSAR

X